p8310013

74 rocznica napaści Niemiec na Polskę

74 rocznica napaści Niemiec na Polskę

   p83100131 września poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych z okazji 74 rocznicy napaści hitlerowskiej na Polskę, które odbyły się na zamojskiej Rotundzie. Poczet sztandarowy składał się z uczniów „klasy mundurowej” 2 LO. Opiekun pocztu sztandarowego P.Szala.