gwne

Dni otwarte Koszar

25 września uczniowie klas mundurowych (około 50) mieli okazję zapoznania się z wyposażeniem indywidualnym żołnierza oraz sprzętem bojowym będącym w posiadaniu

3 batalionu zmechanizowanego w Zamościu. Młodzież miała również okazję postrzelania

z symulatora wozu bojowego piechoty oraz broni strzeleckiej. Zakończeniem owocnej wycieczki była konsumpcja wojskowej grochówki. Opiekun klas mundurowych Piotr SZALA