Mistrzostwa celników

Mistrzostwa “celników”

    Dnia 3 kwietnia uczniowie klasy mundurowej 1aLP „służba celna” mieli okazję rozegrania mistrzostw klasowych na zamojskiej strzelnicy koło Rotundy. Mimo nienajlepszej pogody strzelanie przebiegło bardzo sprawnie a paru uczniów wykazało się niezłymi umiejętnościami jak na „pierwsze spotkanie” z karabinkiem sportowym.

      

 

Wyniki mistrzostw:

  1. Arleta Kazidróg – 29 pkt.
  2. Patryk Sitarz – 25 pkt.
  3. Angelika Wajda – 20 pkt.( max 50)

Opiekunowie: P. Szala oraz inspektor celny P. Kostrubiec.

glowne

glowne