img 1301906253 269 sm

straż graniczna

 

Innowacja – straż graniczna

 

    Cele edukacyjne:

 1.      Nauczanie przedmiotu “Straż Graniczna” powinno służyć wszechstronnemu rozwojowi uczniów, przygotowaniu ich do kontynuowania kształcenia w szkołach wyższych, w tym MON i MSWiA.

 2.      Nauczanie przedmiotu ma na celu wstępne zapoznanie uczniów z problematyką ochrony granic RP, kształtowanie postaw i działań skierowanych na rzecz zachowania ich nienaruszalności.

 3.      Przygotowanie uczniów do podjęcia samodzielnej decyzji o wyborze kształcenia zawodowego, a następnie w formacjach zmilitaryzowanych.

 4.      Zapoznanie uczniów z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność Straży Granicznej, pobyt osób w strefie nadgranicznej oraz z zasadami przekraczania granicy państwowej.

 5.       Kształtowanie racjonalnych zachowań w sytuacjach kryzysowych i w obliczu zagrożenia.

 6.      Kształtowanie umiejętności współdziałania, działania w zespole i zdolności podporządkowania się innym, dyscypliny, systematyczności, kontroli własnych zachowań.

 7.      Rozwijanie postaw patriotycznych, poszanowania tradycji i symboliki narodowej oraz przestrzegania prawa.

 Dla zainteresowanych zamieszczamy tematy lekcjiNa podstawie powyższej innowacji pedagogicznej została utworzona
klasa mundurowa o profilu  “straż graniczna”

img 1301906253 269 sm

   Do ochrony granicy państwa na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego służy umundurowana i uzbrojona formacja, wyposażona
w wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny – to STRAŻ GRANICZNA.

img 1305547731 144 sm

        Nasza szkoła prowadzi zajęcia w formie kursu, który przygotowuje uczniów pod względem teoretycznym i praktycznym do służby w tej formacji z zachowaniem zasad dyscypliny.

       Zajęcia prowadzone są głównie w formie praktycznej przez wysokiej klasy specjalistów, a jest to między innymi:

       – musztra indywidualna i zespołowa, img 1324299239 820 sm

       – szkolenie bojowe na poligonie,

       – strzelanie sportowe i bojowe,

       – blok zajęć specjalistycznych na placówkach „SG”,

       – patrolowanie granicy (lądowej i wodnej),

       – poznawanie sprzętu będącego na wyposażeniu „SG”,

       – obóz militarno-survivalowy itp.

 img 1305195048 430 sm img 1301906259 90 smimg 1299074357 20 sm

       Nasz profil to duża szansa na późniejszą pracę w Straży Granicznej – poprzez to, że jesteśmy wschodnią granicą UE.

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY CIEKAWYM KIERUNKIEM i NIE BOISZ SIĘ WYZWAŃ – to „SG” JEST DLA CIEBIE !!!!!

 PRZYJDŹ DO NAS i SPRAWDŹ SIĘ !!!!!!!  Zapraszamy do galerii zdjęć                                                       

img 1316728487 328 sm

 

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

                                    i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.