Wojsko w Budowlance

Naszą szkołę odwiedzili ostatnio (03.04.2019) żołnierze z 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, którzy przeprowadzili spotkanie informacyjne z uczniami klas czwartych. Spotkanie dotyczyło rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w południowo-wschodniej części kraju.

Żołnierze podczas spotkania przekazali młodzieży informacje dotyczące wymagań naboru i możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych jak również przybliżyli specyfikę służby oraz omówili plany lokacji 18 Dywizji Zmechanizowanej w Garnizonach Zamość, Chełm i Lublin.