O NAS
Copyright © 2015
by LeM
All Rights reserved
Mail: konkurs_pioros@o2.pl
Organem prowadzącym ZSP Nr 4 jest Powiat Miasto Zamość. W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi wchodzą:

   Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 3-letnim cyklu
   kształcenia w zawodach:
          - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
          - fryzjer,
          - kucharz.

   Technikum Nr 4
       4-letnim cyklu kształcenia w zawodach:
         - technik budownictwa,
         - technik informatyk,
         - technik technologii żywności,
         - technik geodeta.

   Szkoła Policealna
       2-letnim cyklu kształcenia w zawodzie:
         - technik informatyk
         - technik administracji.

   Projekty zagraniczne:
      1. Dobre praktyki-lepsza praca projekt współfinansowany przez Unię
          Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
          (PO WER)
      2. Zbuduj swoją pozycję zawodową projekt współfinansowany w ramach
          programu Unii Europejskiej Erasmus+

    W ramach projektu nasi uczniowie byli już w Niemczech i Hiszpanii.


ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!
KONKURS PIOSENKI ROSYJSKIEJ
START    REGULAMIN    ZGŁOSZENIE    HISTORIA    O NAS   KONTAKT
www.konkurspioros.pl
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
w Zamościu
Deklaracja dostępności