Bo piękno na to jest, by zachwycało… – konkurs o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida, wspólnie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, MEiN ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący życia i twórczości wybitnego polskiego poety „Bo piękno na to jest, by zachwycało…”. Prace konkursowe można zgłaszać do 29 października br. Zachęcamy do udziału!

Celem inicjatywy jest rozpropagowanie i ukazanie w sposób nieszablonowy wiedzy na temat życia i twórczości Cypriana Kamila Norwida przez zaprezentowanie intelektualnej i artystycznej oryginalności poety. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Zgłoszony do konkursu projekt powinien przedstawiać wybrane aspekty życia lub twórczości Norwida i być przygotowany przez ucznia, pod opieką merytoryczną nauczyciela. 

Konkurs ma inspirować do poszukiwań takich aspektów twórczości Cypriana Kamila Norwida, które są najbardziej inspirujące, ciekawe, oryginalne. Efektem tej pracy mają być projekty uwzględniające jak największy wkład własny ucznia. Pracując nad projektem, uczeń może wykorzystywać opracowania naukowe, lektury, szkice, historyczne dane źródłowe, a także inne materiały, w szczególności dotyczące mniej znanych aspektów życia lub twórczości Cypriana Norwida.

Projekt może być przedstawiony za pomocą:

 • prezentacji,
 • komiksu,
 • filmu,
 • biogramu,
 • materiału multimedialnego,
 • gry edukacyjnej. 

Zasady udziału w konkursie

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w konkursie.
 • Zgłoszenia dokonuje nauczyciel – opiekun merytoryczny projektu, do 29 października 2021 r., 
 • Zgłaszane projekty nie mogą być przedmiotem zgłoszeń w innych konkursach.
 • Konkurs składa się z dwóch etapów. 
 • Laureaci konkursu, osoby wyróżnione oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegółowe informacje określone są w regulaminie i załącznikach do regulaminu. 

Materiały

regulamin konkursu Bo piekno jest po to
REGULAMIN​_KONKURSU​_do​_wysyłki.docx 0.03MB
załącznik do regulamin konkursu Bo piekno jest po to
Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_konkursu​_do​_wysyłki.docx 0.02MB
załącznik do regulaminu 2 konkursu Bo piekno jest po to
Załącznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_wizerunek​_do​_wysyłki.docx 0.02MB

Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bo-piekno-na-to-jest-by-zachwycalo—konkurs-o-zyciu-i-tworczosci-cypriana-kamila-norwida