Drużynowy Turniej Szachowy

Ogłaszamy Drużynowy Turniej Szachowy dla drużyn reprezentujących poszczególne klasy ZSP4 w Zamościu!

Zasady gry:

  1. W turnieju biorą udział drużyny wystawione przez uczniów poszczególnych klas ZSP4 w Zamościu.
  2. Drużyna wystawiona przez klasę składa się z 3 zawodników + 1 zawodnik rezerwowy.
  3. Klasa zgłasza do turnieju maksymalnie 2 drużyny (w przypadku większej liczny chętnych przeprowadzone będą rozgrywki wewnątrzklasowe).
  4. Drużynę w kontaktach reprezentuje kapitan.
  5. W zależność od liczby zgłoszonych drużyn, turniej przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
    1. etap I systemem pucharowym do wyłonienia 4 najlepszych drużyn.
    2. etap II – finał wyłonionych w systemie pucharowym drużyn, które grają “pomiędzy sobą”.
  6. Nagrody: punkty z zachowania, niespodzianki aktywizujące – dla uczestników rozgrywek, dla finalistów atrakcyjne nagrody!!

Drużyny należy zgłaszać do nauczyciela prowadzącego koło szachowe (A. Krukowski) do dnia 06.03.2019 r. Spotkanie organizacyjne i losowanie par 07.03.2019 r. godzina 12.05, Świetlica.