IMG 4989

Konkurs historyczny

IMG 4989

24 listopada odbył się w naszej szkole XIII Konkurs Historyczny Dzieje Zamojszczyzny na przestrzeni wieków adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych noszących imię Dzieci Zamojszczyzny. Tematem finału tej edycji była Akcja pacyfikacyjno-wysiedleńcza na Zamojszczyźnie 1942-1943. Konkurs był organizowany w 15-tą rocznicę nadania imienia Dzieci Zamojszczyzny naszej szkole, a odbyła się pod patronatem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Gościliśmy Pana Jacka Weltera, Pana Juliana Grudnia oraz Pana Andrzeja Szumowskiego, który swoją wystawą fotografii pt. Na ziemi włoskiej… polskie cmentarze wojenne Monte Cassino, Loreto – uświetnił konkurs. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do galerii.