I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Inspiracje twórczością Bolesława Leśmiana – Zamość 2019”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Konkurs polega na wykonaniu pracy w formacie nie mniejszym niż A-3, nie większym niż 100 x 70 w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika (warsztatowa i komputerowa), ilustrującej wybrany utwór Bolesława Leśmiana. Prace należy przynieść do biblioteki szkolnej do dnia 08.04.2019r.

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://mdk.zam.pl/G-CMS/front/1/aktualnosci/inspiracje_tworczoscia_boleslawa_lesmiana_zamosc_2019