IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego ogłasza IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs objęty jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski oraz poza jej granicami, a także osadzonych w Aresztach Śledczych.

Uczestnicy konkursu przygotowują prace w kategoriach:
Szkoły podstawowe kl. 0-3 ( praca plastyczna, laurka),
Szkoły podstawowe kl. 4-8 (praca plastyczna, projekt serii znaczków pocztowych, projekt serii banknotów, poezja, piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych, film),
Szkoły ponadpodstawowe (plakat, projekt serii znaczków pocztowych, piosenka poświęcona pamięci Żołnierzom Wyklętych, film Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz),
Osadzeni w Aresztach Śledczych, Zakładach Karnych (praca plastyczna, projekt serii znaczków pocztowych, poezja).

Prace należy przesłać do 6 maja 2022 r. na adres:
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
ul. Rakowiecka 37
02-521 Warszawa
z dopiskiem IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.

Prace można także przynieść do naszej biblioteki szkolnej do dnia 29.04.2022r.

Więcej informacji w załączonym poniżej Regulaminie.
Regulamin IX Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych 2022