Kampania „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”

„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Jej celem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia lubelskiego pszczelarstwa oraz zjednoczenie środowiska pszczelarzy województwa lubelskiego. Swój akces do projektu zgłosiło już kilkadziesiąt partnerów instytucjonalnych działających na gruncie lubelskim.

Działamy razem, ponieważ jesteśmy świadomi, że zapylanie przez pszczoły, zarówno miodne, jak i dzikie:

  • ma ogromne znaczenie dla bioróżnorodności flory,
  • zapewnia równowagę w przyrodzie i prawidłowe działanie całego ekosystemu,
  • zwiększa wydajność roślin,
  • wpływa na upiększanie środowiska życia człowieka i zwiększa wartość jego dochodów.

O kampanii (plik PDF)

Infografika „Stwórz tajemniczy ogród dla pszczół” (plik JPG)

„Stwórz tajemniczy ogród dla pszczół” – opis (plik PDF)

Infografika „Lista roślin miododajnych” (plik JPG)

„Lista roślin miododajnych” – opis (plik PDF)

Darmowa aplikacja edukacyjna dla dzieci „Pszczoła” jest już dostępna!

Folder „35 dni z życia pszczoły”, oprac. Maria Straka, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział Zamiejscowy w Lubartowie

Plakat konkursu (plik PDF)

Regulamin konkursu z klauzulą informacyjną

Załącznik nr 1 Wzór karty zgłoszenia (nabór do konkursu wyłącznie za pośrednictwem interaktywnego formularza – patrz poniżej)

Załącznik nr 2 Wzór sprawozdania (przesyłanie sprawozdań wyłącznie za pośrednictwem interaktywnego formularza – patrz poniżej)

Załącznik nr 3 Oświadczenia laureata – zgoda na wykorzystanie wizerunku i głosu

INTERAKTYWNY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

INTERAKTYWNY FORMULARZ SPRAWOZDANIA