Konkurs „Ciasto wielkanocne”

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, zapraszam uczniów ZSP nr 4 do udziału w konkursie „Ciasto wielkanocne”. Konkurs polega na wykonaniu ciasta z motywem (dekoracją) charakterystycznym dla Świąt Wielkanocnych, a następnie udokumentowaniu tego w postaci zdjęć przesłanych w wersji elektronicznej. Termin nadsyłania zdjęć -6 kwietnia 2021r włącznie.

Organizator konkursu:

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu: Aleksandra Swatowska, Anna Malec, Barbara Gmiterek-Kuśmirczak, Joanna Dźwierzyńska, Agnieszka Matwiejczuk

Tytuł konkursu: „Ciasto wielkanocne”

Regulamin konkursu:

Przedmiot konkursu:

 • wykonanie samodzielnie ciasta z motywem symbolizującym Święta Wielkanocne oraz sfotografowanie i przesłanie 2 zdjęć do organizatorów konkursu

Cele konkursu:

 • prezentacja prac fotograficznych przedstawiających wykonane własnoręcznie wyroby cukiernicze
 • rozwijanie umiejętności sporządzania wyrobów cukierniczych
 • rozwijanie kreatywności
 • doskonalenie umiejętności sporządzania dekoracji cukierniczych
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • promowanie talentów, pobudzanie aktywności twórczej i wyobraźni
 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi

Wymagania:

 • każdy z uczestników przesyła 2 fotografie wykonanego przez siebie ciasta z motywem symbolizującym Święta Wielkanocne – jedno zdjęcie przedstawiające samo ciasto i drugie zdjęcie ucznia z tym ciastem
 • fotografie należy przesłać na Teams na czat prywatny do nauczyciela Aleksandra Swatowska lub Anna Malec
 • w temacie wiadomości należy wpisać imię, nazwisko oraz klasa uczestnika konkursu
 • przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że wszystkie konkursowe fotografie przedstawiają własnoręcznie wykonaną pracę- ciasto z motywem symbolizującym Święta Wielkanocne
 • zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnych praw autorskich dotyczących zdjęcia

Nagrody:

 • w konkursie zostaną wyłonione 3 pierwsze miejsca, które będą nagrodzone oceną cząstkową w wybranego przedmiotu oraz dodatkowymi punktami z zachowania

Rozstrzygnięcie konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2021r. Zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.