Konkurs Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie

W dniu 15 lutego 2022 roku został ogłoszony konkurs „Echa Konstytucji 3 Maja w moim regionie” organizowany z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którego adresatem są  uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza (w kategorii literackiej) lub opracowanie autorskiej pracy plastycznej w technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej (w tym grafice komputerowej) poświęconych miejscom, postaciom i motywom związanym z Konstytucją 3 Maja. Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa w nim określa regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

Prace należy zgłaszać do dnia 15.04.2022r. (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy składać pod adres wybrany zgodnie z właściwością terytorialną (Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, Delegatura w Chełmie, Delegatura w Zamościu). Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udzielają: Pan Arkadiusz Kwieciński, dyrektor Delegatury w Chełmie Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel. 82 563 19 60, email: akwiecinski@kuratorium.lublin.pl oraz Pan Marcin Rybicki, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel. 81 538 52 81, email: marcin.rybicki@kuratorium.lublin.pl .

Źródło:
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=11872