Konkurs fotograficzny

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

KSIĄŻKA W OBIEKTYWIE

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Biblioteka szkolna

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Cele konkursu:

 • Zaprojektowanie i wykonanie zdjęć  wybranej książki,  zbioru książek lub autoportretu z książką lub książkami (selfie z książką)
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami fotograficznymi, graficznymi
 • Rozwijanie twórczego myślenia
 • Popularyzacja fotografii wśród uczniów
 • Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi.

Uczestnicy:

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

Wymagania:

 • Ciekawe ujecie na zdjęciu książki lub zbioru książek należy zapisać z rozszerzeniem: .jpg, .jpeg
 • Rozmiar zdjęć: 13×18, 12,8cmx17,9cm, 1512×2114 pikseli,  15×21, 15,3cmx21,1cm, 1807×2492 pikseli
 • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
 1. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,
 2. nie narusza praw autorskich  osób trzecich,
 3. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych- uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu
 4. każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii.
 • Zdjęcia powinny wyglądać efektownie gdy będą wydrukowane lub prezentowane
 • Plik należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora
 • Płytę lub folder należy opisać:

ü  Tytuł

ü  Imię i nazwisko autora

ü  Klasę, stanowisko

ü  Datę powstania

TERMIN:

 • Prace należy składać na płycie CD lub innym nośniku danych w bibliotece szkolnej do 18.11.2016 r.
 • Każda płyta lub folder powinny być opisane, do płyty lub folderu należy dołączyć kartę informacyjną:

ü  Imię i nazwisko

ü  Klasa, stanowisko

ü  Konkurs: „KSIĄŻKA W OBIEKTYWIE”

Kryteria oceny:

 • Pomysł, oryginalność, niepowtarzalność
 • Uniwersalność i funkcjonalność
 • Walory estetyczne i graficzne

Wykorzystanie prac:

Organizator uzyskuje pełne prawo nieodpłatnego wykorzystywania prac.

Uwaga!!!

 • Każdy uczestnik konkursu, który spełni wymagania oraz kryteria oceny otrzyma ocenę cząstkową z 1 wybranego przedmiotu informatycznego

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.11.2016 r. a jego laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.
 • Wystawa wyróżnionych i nagrodzonych prac odbędzie się 28.11.2016 r. w świetlicy szkolnej.
 • Koordynatorami prac związanymi z konkursem są:

Dyrektor ZSP Nr 4 Lidia Sternik – przewodniczący

Jerzy Goryczka

Dorota Gajewska-Moś

Barbara Gmiterek-Kuśmirczak

Agnieszka Matwiejczuk

Katarzyna Sachajko

Anna Ordyniec

Zapraszamy