Konkurs IPN “„A czy Ty byś się odważył? Polacy ratujący Żydów w dystrykcie lubelskim i radomskim”

IPN zaprasza do udziału w konkursie przeprowadzanym z okazji Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów. W ramach konkursu uczeń szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej przygotowuje relację historyczną poświęconą ratowaniu i pomocy Żydów przez Polaków, która może mieć formę:

  1. wypowiedzi pisemnej (w dowolnej formie: np. zwarty tekst, opowiadanie, prezentacja multimedialna itp.) uzupełnionej ikonografią lub dokumentami (zdjęciami ratujących i ratowanych, zdjęciami kryjówek w których ukrywali się Żydzi, kartami pocztowymi, listami, dyplomami Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata i wszelkich innych dokumentów oraz pamiątek) dotyczącymi tej osoby. Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5. Tekst nie ma ograniczenia odnośnie objętości i zawartości materiału ikonograficzno-dokumentacyjnego.
  2. przeprowadzenie rozmowy z wybraną osobą/osobami na ten temat – zebranie wspomnień w formie nagrania i przygotowanievideobloga przedstawiającego sylwetkę bohatera pracy konkursowej, jej wspomnień na temat wydarzeń z okresu okupacji (zaprezentowanie ewentualnych pamiątek np.; zdjęć ratujących
    i ratowanych, zdjęć kryjówek w których ukrywali się Żydzi, kart pocztowych, listów, dyplomu Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata i wszelkich innych dokumentów itp.).
  3. Bohaterem pracy musi być postać (ktoś z rodziny lub znajomy, sąsiad, nauczyciel, ksiądz itp.), lub osoba jeszcze żyjąca, która posiada wspomnienia na temat okupacji i zna fakty dotyczące ukrywania/ratowania i pomocy ludności żydowskiej.

Poniżej zamieszczamy Regulamin i formularz zgłoszeniowy:

Download (DOCX, 81KB)

Download (DOCX, 14KB)