Konkurs na scenariusz filmu

Komenda Miejska Policji w Zamościu, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu oraz Prezydentem Miasta Zamość zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych do udziału w konkursie na scenariusz spotu informacyjno – edukacyjnego promującego rozwagę i bezpieczeństwo rowerzystów.  

zachęcamy do udziału.

Poniżej załączamy regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz inne wymagane dokumenty. 

Regulamin:
[gview file=”https://www.zsp4zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/REGULAMIN.doc”]

Formularz zgłoszeniowy:
[gview file=”https://www.zsp4zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/spot-formularz-zgłoszeniowy.doc”]

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia pełnoletniego
[gview file=”https://www.zsp4zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/zgoda-na-wizerunek-pełnoletni.doc”]

Zgoda opiekuna na wykorzystanie wizerunku ucznia niepełnoletniego:
[gview file=”https://www.zsp4zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/Zgoda-na-wizerunek.doc”] 

Zgoda opiekuna ucznia niepełnoletniego na udział:
[gview file=”https://www.zsp4zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/zgoda-rodzica-załącznik-nr-2.doc”]

Oświadczenie uczestnika:
[gview file=”https://www.zsp4zamosc.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/oświadczenie-załącznik-nr-3.doc”]