Konkurs na scenariusz filmu

Komenda Miejska Policji w Zamościu, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu oraz Prezydentem Miasta Zamość zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych do udziału w konkursie na scenariusz spotu informacyjno – edukacyjnego promującego rozwagę i bezpieczeństwo rowerzystów.  

zachęcamy do udziału.

Poniżej załączamy regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz inne wymagane dokumenty. 

Regulamin:

Download (DOC, 56KB)

Formularz zgłoszeniowy:

Download (DOC, 33KB)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku ucznia pełnoletniego

Download (DOC, 26KB)

Zgoda opiekuna na wykorzystanie wizerunku ucznia niepełnoletniego:

Download (DOC, 29KB)

 

Zgoda opiekuna ucznia niepełnoletniego na udział:

Download (DOC, 25KB)

Oświadczenie uczestnika:

Download (DOC, 29KB)