Konkurs „Najpiękniejszy deser Walentynkowy”

W związku ze zbliżającym się świętem Świętego Walentego- Walentynek zapraszam uczniów ZSP nr 4 do udziału w konkursie „Najpiękniejszy deser Walentynkowy”. Konkurs polega na wykonaniu ciasta/ deseru z motywem (dekoracją) charakterystycznym dla tego święta, a następnie udokumentowaniu tego w postaci zdjęcia przesłanego w wersji elektronicznej. Termin nadsyłania zdjęć 16 luty 2021r.

Organizator konkursu:
Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu: Aleksandra Swatowska, Anna Malec, Barbara Gmiterek-Kuśmirczak, Agnieszka Matwiejczuk.

Tytuł konkursu: „Najpiękniejszy deser Walentynkowy”.

Regulamin konkursu:

Wymagania:
-wykonanie samodzielnie deseru/ciasta z motywem symbolizującym dzień Świętego Walentego oraz sfotografowanie i przesłanie zdjęcia do organizatorów konkursu

Cele konkursu:

 • prezentacja prac fotograficznych przedstawiających wykonane własnoręcznie wyroby cukiernicze
 • rozwijanie umiejętności sporządzania wyrobów cukierniczych
 • rozwijanie kreatywności
 • doskonalenie umiejętności sporządzania dekoracji cukierniczych
 • kształtowanie poczucia estetyki
 • promowanie talentów, pobudzanie aktywności twórczej i wyobraźni
 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi

Wymagania:

 • każdy z uczestników przesyła maksymalnie 2 fotografie wykonanego przez siebie deseru/ciasta z motywem symbolizującym dzień Świętego Walentego
 • fotografie należy przesłać na Teams na czat prywatny do nauczyciela Aleksandra Swatowska lub Anna Malec
 • w temacie wiadomości należy wpisać imię, nazwisko oraz klasa uczestnika konkursu
 • przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że wszystkie konkursowe fotografie przedstawiają własnoręcznie wykonaną pracę- ciasto/deser z motywem symbolizującym dzień Świętego Walentego „Walentynki”
 • zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnych praw autorskich dotyczących zdjęcia

Nagrody:

 • w konkursie zostaną wyłonione 3 pierwsze miejsca, które będą nagrodzone upominkami rzeczowymi oraz oceną cząstkową (6) w wybranego przedmiotu
 • rozstrzygnięcie konkursu 22 marca 2021r., zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną