KONKURS PLASTYCZNY “Dom, o którym marzę”

Ustalenia wstępne:

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu: Aleksandra
Frankiewicz, Alina Mazur, Małgorzata Chudy, Diana Kubera.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.
3. Celem konkursu jest:
– rozwijanie kompetencji kluczowej, jaką jest świadomość i ekspresja kulturalna
– poszukiwanie talentów plastycznych
– kształtowanie zainteresowań budownictwem i architekturą
– rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
– popularyzacja twórczych działań plastycznych o walorach artystycznych
Tematyka i forma prac konkursowych:
1. Tematem konkursu jest przedstawienie w formie pracy plastycznej domu ze swoich
marzeń. Dom można ukazać w dowolnym widoku, zarówno bryłę, jak i wnętrza.
2. Prace należy przedstawić na formacie A4 lub A3 w dowolnej technice rysunkowej,
malarskiej lub graficznej.
3. Każda praca powinna być na odwrocie czytelnie podpisana: imię i nazwisko autora, klasa.
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.
2. Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie zdjęć
pracy/uczestnika na stronie internetowej szkoły, na szkolnym Facebooku oraz
prezentację wykonanej pracy na gazetce szkolnej.
3. Prace należy składać bezpośrednio u organizatorów do 01 marca 2023 roku.
Podsumowanie konkursu:
1. W podsumowaniu konkursu zostanie wyłonionych trzech laureatów, którzy zajmą odpowiednio I, II i III miejsce.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dodatkowe punkty z zachowania.
3. Rozstrzygnięcie konkursu: 07 marca 2023 roku.