KONKURS PLASTYCZNY „KREW RATUJE ŻYCIE”

Zapraszamy do udziału w VII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Krew ratuje życie” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Konkurs ma na celu propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa, a także uświadomienie konieczności edukacji prozdrowotnej młodego pokolenia, kształtowanie postawy poszanowania dla ludzkiego życia i zdrowia, uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby innych ludzi.

 

Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei „Krew ratuje życie”. Autor może zgłosić jedną pracę w formacie dowolnym. Przygotowane rysunki należy przynosić do biblioteki szkolnej do dnia 25 XI 2018.

Regulamin konkursu: http://zyciezamoscia.pl/wp-content/uploads/2018/10/Regulamin-KREW-RATUJE-ZYCIE-2018.pdf,

oraz na stronie organizatora: http://mdk.zam.pl/G-CMS/front/1/aktualnosci/konkurs_plastyczny_krew_ratuje_zycie_1538991838878