Konkurs plastyczny “Przemocy mówię NIE”

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie plastycznym “Przemocy mówię NIE”.  Tematyka konkursu jest niezwykle ważna i dotyczy refleksji na temat przemocy, która bezpośrednio i pośrednio obecna jest wokół nas (podkreślenie wagi tzw. „pierwszego kroku”, czyli dostrzeżenia problemu przemocy w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także literaturze, telewizji oraz grach multimedialnych). 

Konkurs ma charakter profilaktyczny, a jego celem jest uświadomienie uczestnikom, że zawsze należy przeciwstawiać się przemocy.

Poniżej prezentujemy Regulamin konkursu:

Download (DOC, 67KB)