Konkurs “Śladami Powstania Styczniowego-historia i pamięć”

W roku szkolnym 2022/2023 obchodzimy 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.  Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego. Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk wspólnie z Wojewodą Lubelskim – Panem Lechem Sprawką, Marszałkiem Województwa Lubelskiego – Panem Jarosławem Stawiarskim oraz p.o. Dyrektora Filharmonii Lubelskiej – Panią Zuzanną Dziedzic podjęli inicjatywę organizacji konkursu poświęconego temu doniosłemu wydarzeniu. Honorowy Patronat nad konkursem objął Pan prof. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki.


Głównym celem konkursu jest uświadomienie uczniom znaczenia Powstania Styczniowego oraz promowanie i kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego na terenie województwa lubelskiego. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza (w kategorii literackiej) lub opracowanie autorskiej pracy plastycznej w technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej poświęconych miejscom, postaciom i motywom związanym z Powstaniem Styczniowym.    


Szczegóły procedury konkursowej oraz zasady uczestnictwa w nim określają treści zawarte
w regulaminie konkursu „Ślady Powstania Styczniowego – historia i pamięć” oraz w dostępnych do pobrania załącznikach.

Prace należy przynieść do biblioteki szkolnej do dnia 20 marca 2023r.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 17 kwietnia 2023 roku, o czym wszyscy uczestnicy zostaną skutecznie poinformowani. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody.


Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela: Pan Marcin Rybicki, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie; tel 815385281, email: marcin.rybicki@kuratorium.lublin.pl

Pliki do pobrania