Konkurs UMCS „Plaże Portugalii!!!”

Zapraszamy do udziału w konkursie na stworzenie prezentacji multimedialnej „Plaże Portugalii”. Celem konkursu jest propagowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat Portugalii. Każda osoba może wysłać tylko jedną prezentację na temat plaż Portugalii. Pracę należy przesłać drogą internetową do dnia 20 XI 2018r.

Więcej informacji znajdziemy na stronie organizatora: https://www.umcs.pl/pl/konkurs-na-najciekawsza-prezentacje-multimedialna,5724,viii-edycja-konkursu-na-najciekawsza-prezentacje-multimedialna,54664.chtm?token=a5a981f5acf188b5f9f71e557ae64066

Regulamin konkursu dostępny na stronie:  https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2018/1003/133256-regulamin-konkurs-multimedialny-2018.pdf