“Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych”

Nauka języka to nie tylko wkuwanie słówek i gramatyki. To także poznawanie kultury krajów, których języka się uczymy. Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w “Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych”

Organizator: Nauczyciele języka angielskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.
Data: 08.04.2021
Godzina: 11:20

Regulamin

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony na platformie Teams oraz z wykorzystaniem formularza testów Forms (uczestnicy muszą znać swój login i hasło)
 2. Konkurs polega na obejrzeniu dwóch krótkich filmików w języku angielskim dotyczących zagadnień związanych z krajami anglojęzycznymi. Filmy mogą dotyczyć geografii, historii, turystyki albo rozrywki.
 3. Po obejrzeniu filmików uczestnicy wypełnią test dotyczący treści obejrzanych filmików.

Cele konkrsu

 • doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu
 • zapoznanie z kulturą krajów anglojęzycznych
 • wzbogacanie znajomości słownictwa oraz kultury krajów

Wymagania:

 • zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie poprzez wiadomość Librus do nauczycieli angielskiego: Moniki Kowalczyk-Flak lub Dagmary Pezowicz
 • zgłaszając udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
 • uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu oraz Branżowej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
 • uczestnik konkursu musi znać swój login i hasło do platformy Teams oraz Forms (takie samo)
 • nagrodą dla trójki najlepszych osób jest cząstkowa ocena celująca z języka angielskiego.
 • uczestnicy konkursu otrzymają punkty z zachowania