Konkurs wiedzy o Rosji

Konkurs wiedzy o Rosji

   

326 marca 2013 roku w świetlicy szkolnej odbył się konkurs wiedzy o Rosji. W konkursie udział wzięło 37 uczniów z różnych klas, w tym 3 osoby z klas integracyjnych. Pytania konkursowe sprawdzały wiedzę o Rosji z zakresu realioznawstwa, geografii, historii, polityki oraz wiedzy o kulturze.