Konkurs ze znajomości kolęd

W dniu 28.01.2020 r. został zor

ganizowany w naszej szkole konkurs ze znajomości kolęd. W rywalizacji wzięło udział 7 uczniów z klas:  1 GBG, 1 GŻ, 3 km i 1 GI. Konkurs polegał na wpisaniu brakujących słów z polskich kolęd w odpowiednie pola krzyżówki.

Wyniki:

I miejsce Jakub Złotnik i Aleksandra Goździuk

II miejsce Karolina Kwiatkowska

III miejsce Marlena Miazga

Zwycięzcom gratulujemy