KONKURS WIEDZY GEOLOGICZNEJ

KOMUNIKAT O KONKURSIE WIEDZY GEOLOGICZNEJ  DLA WOJEWÓDZTW:

LUBELSKIEGO, MAZOWIECKIEGO I PODLASKIEGO 

dotyczący

organizacji XX edycji ogólnopolskiego konkursu geologiczno – środowiskowego

Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze  wczoraj, dziś i jutro

odbywającego się w 2019 roku pod hasłem:

POTĘGA ŻYWIOŁÓW ZIEMI 

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych: 

  • dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej i uczniów gimnazjów
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na regiony. Przeprowadzony zostanie w trzech etapach, przy czym dwa pierwsze etapy rozegrane zostaną w ramach półfinałów – w obrębie poszczególnych regionów i przeprowadzone będą przez Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG–PIB) w Warszawie oraz przez placówki regionalne PIG–PIB: Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, Oddział Górnośląski w Sosnowcu, Oddział Świętokrzyski w Kielcach, Oddział Karpacki w Krakowie oraz Oddział Pomorski w Szczecinie. Wyłonieni w drugim etapie zwycięzcy półfinałowi z każdego regionu i w każdej kategorii wiekowej zakwalifikowani zostaną do finału ogólnopolskiego i rywalizować będą o I NAGRODĘ XX EDYCJI KONKURSU.

 

I etap konkursu – w ramach finału regionalnego (półfinału)  

Polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z poniżej zamieszczonych tematów i przesłanie jej do odpowiedniej siedziby organizatora – dla województw lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego jest to Muzeum Geologiczne PIG – PIB w Warszawie. Praca musi być przygotowana zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy (patrz niżej).

 

Tematy prac pisemnych:

temat 1 —  Jak żywioły wpłynęły na naszą historię?

Uwielbiamy czytać o wielkich erupcjach wulkanicznych sprzed milionów lat, które doprowadzały do masowych wymierań, o wysokich falach powodziowych, o sile zdolnej przenieść głazy wielkości autobusów na wiele kilometrów, czy o upadkach meteorytów wybijających kratery o średnicy 150 km. Zdawać by się mogło, że takie katastrofy to już przeszłość, że nie zdarzają się już teraz. Ale czy naprawdę wszystkie superwulkany zasnęły,  a działalność tektoniczna zamarła odkąd na Ziemi pojawił się Homo sapiens? Wybierz jedno zdarzenie z naszej bliższej lub dalszej historii, kiedy to żywioły zdecydowały o tym, jak potoczyły się dalsze losy ludzkości i/lub zachowały się w naszej pamięci po dziś dzień.

temat 2   Okiełznać żywioły Ziemi – czy to możliwe?

Może nam się to podobać lub nie, ale jedno jest pewne – żyjemy na planecie żywiołów! Od zarania dziejów jesteśmy świadkami wielkich, naturalnych kataklizmów wywołanych przez ogień, wodę, powietrze i siły drzemiące we wnętrzu Ziemi. Staramy się je badać, poznać, przewidzieć, zgłębić ich tajemnice, a nawet okiełznać i wykorzystać ich moc oraz energię. Który z żywiołów stanie się w najbliższym czasie sprzymierzeńcem człowieka (lub już nim jest) – siłą napędową całej naszej rzeczywistości, rozwoju przemysłowego i gospodarczego. Uzasadnij swój wybór.

temat 3   Żywioły Ziemi

Według jednej ze współczesnych definicji żywiołem jest „potężne lub groźne zjawisko naturalne”, czyli… wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, tsunami. W tym miejscu oddychamy z ulgą, bo w Polsce nam nie grożą. Niestety my także mamy żywioły, które zwykle powolnie, nie buchając ogniem sieją zniszczenie. Są nimi np. powodzie i erozyjna działalność rzek, niszczenie ale i budowanie brzegów Bałtyku, miejscami we współpracy z wiatrem oraz osuwiska, których tylko w Karpatach jest kilkadziesiąt tysięcy. Niektóre z nich są wywołane przez człowieka, jak Dżinn wypuszczony z butelki. Znajdź informacje o takich zdarzeniach, albo osobiście przeprowadź obserwacje a ich opis przedstaw w konkursie.

Zgłoszenia przyjmuje pani Marta Szala