Ogólnopolski konkurs fotograficzny dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Blizny historii. Ślady II wojny światowej w mojej okolicy”. 

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Blizny historii. Ślady II wojny światowej w mojej okolicy”. 

Konkurs ma na celu rozwijanie wrażliwości młodzieży wobec dramatycznych losów regionu i jego mieszkańców. Zadaniem uczestników jest uchwycenie zachowanych, w całości lub częściowo, śladów II wojny światowej w ich najbliższym otoczeniu. Poprzez poszukiwanie historycznych pozostałości organizatorzy (Muzeum II Wojny Światowej) pragną zachęcić młodzież do rozwijania wyobraźni i umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Prace należy wysłać na adres a.matwiejczuk@zsp4zamosc.edu.pl do 06.01.2024r. Komisja wybierze 3 najlepsze fotografie, które zostaną przesłane na adres mailowy organizatora.

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA

ZAŁĄCZNIK NR 2 – OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA/OPIEKUNA PRACY