Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Dziedzictwo UNESCO – Parki Narodowe i rezerwaty przyrody

Młodzieżowy Dom Kultury w Zamościu zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dziedzictwo UNESCO – Parki Narodowe i rezerwaty przyrody” – Zamość 2021. Przedmiotem konkursu są prace przedstawiające polskie, światowe Parki Narodowe i rezerwaty przyrody wpisane na Lisę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz występujące w nich, objęte ochroną, gatunki roślin i zwierząt. Prace konkursowe można przynosić do biblioteki szkolnej ZSP Nr 4 w Zamościu do 6 grudnia  2021 roku.

Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej