Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Dziedzictwo UNESCO – Zamość od zmierzchu do świtu” – Zamość 2022.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Dziedzictwo UNESCO – Zamość od zmierzchu do świtu” – Zamość 2022.

Przedmiotem konkursu są prace obrazujące architekturę Starego Miasta w Zamościu przedstawioną w oświetleniu wieczornym lub nocnym. Technika prac: malarstwo, grafika, rysunek oraz techniki mieszane – płaskie (nie będą przyjmowane prace wykonane następującymi technikami: wyklejanie bibułą, watą, zapałkami, plasteliną itp.).
Prace należy przynieść do biblioteki szkolnej do 21 listopada 2022 r.

Download (DOCX, 14KB)