Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim organizowanym przez Zamojski Dom Kultury. Przegląd Powiatowy odbędzie się 4 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00.

Uczestnicy mają do wyboru cztery turnieje:

  • recytatorski (2 utwory – wiersz i utwór prozatorski)
  • wywiedzione ze słowa (repertuar dowolny – wiersz, fragment prozy, monolog, collage tekstów), forma dowolna (teatr jednego wiersza, monolog słowa mówionego z ruchem, rekwizytem, muzyką)
  • poezji śpiewanej (1 tekst recytowany i 2 utwory śpiewane (wiersze opublikowane w książkach lub prasie literackiej – obowiązkowo jeden utwór z muzyką oryginalną czyli nowo skomponowaną)
  • teatrów jednego aktora (spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki)

Swój udział można zgłaszać do 20 marca 2020 roku.

Możliwe są konsultacje u pani Grażyny Kawala – instruktora ZDK.

Szczegółowe informacje w bibliotece.