dsc00013

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

      dsc00013W naszej szkole 13.01.2014r. odbył się etap podstawowy XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki. Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.