Podsumowanie szkolnego projektu “Promocja zdrowia” wraz z OSM w Krasnymstawie.

W naszej szkole, przez cały rok szkolny, realizowany był projekt “Promocja zdrowia”, który miał na celu propagowanie postaw prozdrowotnych. Jako podsumowanie projektu, w dniu 23.06.2022r., zostały przeprowadzone dwa konkursy związane z żywieniem, a nagrody zapewniła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie – zostały przyznane 3 nagrody główne i dwa wyróżnienia. Nagrodami były zdrowe i smaczne produkty mleczarskie ufundowane przez tę spółdzielnię (i dzięki życzliwości Pana Prezesa Tadeusza Tomasza Badacha). Dodatkowo OSM w Krasnymstawie zapewniło zdrowy poczęstunek dla wszystkich uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Nagrodzeni uczniowie:

I miejsce – Dominik Koprowski – 3m
II miejsce – Michał Piela – 2TI
III miejsce – Eryk Sałamacha – 1 TGW
wyróżnienia – Marcel Pilarski – 2 TI i Maciej Kaliszczuk – 3 m

Dziękujemy uczestnikom i sponsorowi nagród za udział w projekcie.