Leśni poskramiacze żywiołów

Instytut Badawczy Leśnictwa zaprasza do udziału w Konkursie wiedzy pt. Leśni poskramiacze żywiołów realizowanym w ramach projektu edukacyjnego pt. Zagrożenia ekosystemów leśnych – klęski i przeciwdziałanie, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs ma na celu podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej młodzieży i osób dorosłych. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Dokumenty zgłoszeniowe (regulamin Konkursu, plakat, formularze deklaracji) są dostępne na stronie projektu: https://www.zywiolywlasach.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-lesni-poskramiacze-zywiolow/