Ruszyły zapisy na IV Konkurs Piosenki Rosyjskiej

Ruszyły zapisy do IV edycji Konkursu Piosenki Rosyjskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

Zgłoszeń do udziału w Konkursie można dokonywać do 6 lutego 2018 roku poprzez przesłanie karty zgłoszenia udziału na adres Sekretarza Konkursu: konkurs_pioros@o2.pl lub tradycyjną formą przesyłki pocztowej na adres: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, 22–400 Zamość, ul Piłsudskiego 65 z dopiskiem „Konkurs Piosenki Rosyjskiej” (liczy się data wpływu do Organizatora).

Karty zgłoszeniowe i inne informacje znaleźć można pod adresem: www.konkurspioros.com.pl