Turniej Szachowy o Mistrzostwo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Zamościu

Wszystkich pasjonatów tej królewskiej gry uczęszczających do naszej szkoły zapraszamy do udziału w Turnieju Szachowy o Mistrzostwo Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Zamościu.

Zgłoszenia przyjmuje nauczyciel prowadzący koło szachowe – pan Andrzej Krukowski, a także nauczyciele współorganizujący turniej – pani Patrycja Tchórz i pan Tomasz Kiecana.

  • uczniowie należący do kółka szachowego są wpisani na listę turniejową automatycznie (tylko potwierdzają),
  • na losowanie grup turniejowych zapraszamy na godzinę 11:15 8 X 2020r do świetlicy szkolnej,
  • rozpoczęcie turnieju 12 X 2020r – rozgrywki grupowe,
  • przewidywany finał turnieju 20 X 2020r,
  • uczestnicy turnieju grają obowiązkowo w maseczkach pod rygorem dyskwalifikacji.