a3

Wyniki konkursu kulinarnego

a3WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNO- KULINARNEGO
ZDROWIE NA TALERZU

Celem konkursu fotograficznego było popularyzowanie wśród młodzieży zdrowego stylu odżywiania i kreatywności kulinarnej.

 

Prace zostały nadesłane przez czterech uczniów Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu.

Prace oceniało jury w składzie:
1. Agnieszka Budenko-Wawryk – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
2. Agnieszka Socha – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
3. Magdalena Kołtun – nauczyciel przedmiotów zawodowych,
4. Katarzyna Sachajko – nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej.

Po uwzględnieniu wyników głosowania internautów jury postanowiło przyznać po dwie równorzędne nagrody:

Piotr Kawałek z klasy III TI – miejsce I
Monika Gruszka z klasy II LO – miejsce I

Agata Herbin z klasy I k-f – miejsce II
Patrycja Teterycz z klasy III TI – miejsce II.

Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w postaci pendriva ufundowaną przez Radę Rodziców. Dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy młodzież do udziału w kolejnych edycjach. 

a2-2 a4