Zwycięzca Góry Grosza

Samorząd Uczniowski informuje, iż zwycięzcą tegorocznej Góry Grosza została KLASA 1 TG dostarczając do opiekuna SU 2264 monety. Jednocześnie przypominamy, iż na prośbę wielu uczniów przedłużamy zbiórkę monet do piątku, kiedy ogłosimy zdobywcę II i III miejsca. 
Nagroda za II miejsce– klasa zwolniona z odpowiedzi ustnych i prac domowych w wybranym dniu,
III miejsce klasa zwolniona tylko z odpowiedzi ustnych w wybranym dniu.