Dobre praktyki-lepsza praca

“W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w terminie od 1 lutego do 19 lutego 20 uczniów uczestniczyło w 3-tygodniowych stażach w Sewilli w ramach projektu Dobre praktyki-lepsza praca, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).”

Jest to fragment artykułu, którego resztę przeczytać możemy w “Nowym kurierze Zamojskim”

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/dobre-praktyki-lepsza-praca/