Jesteśmy najlepsi w Zamościu!

“Tygodnik Zamojski” w ostatnim wydaniu zamieścił zestawienie techników z regionu opracowane pod kątem zdawalności matury. Nasza szkoła pochwalić się może najlepszym wynikiem w Zamościu wśród techników. Więcej na załączonym obrazie – pierwsza liczba to ilość przystępujących do matury, druga to zdawalność.