Są pieniądze na termomodernizację zamojskich szkół – eZamość.pl

Budynek naszej szkoły przejdzie termomodernizację.  Zamojski magistrat informuje, że Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził (14 listopada 2017 roku) listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka nisko-emisyjna.Na tej liście znajduje się także Budowlanka! Więcej na stronie eZamość.pl