Nauczyciele naszej szkoły stanowią doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i wychowawczą. 100% nauczycieli Zespołu ma wyższe wykształcenie. Wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe lub jest w ich trakcie. Wielu posiada stopnie specjalizacji zawodowej. Ponad czterdziestu posiada stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Języka polskiego uczą: Języka rosyjskiego uczą:
mgr Ewa Franczuk
mgr Beata Głowacka
mgr Izabela Nabożna
mgr Magdalena Brzozowska
dr Agnieszka Matwiejczuk
mgr Jadwiga Łepik
mgr Beata Panas
mgr Lidia Sternik
Języka angielskiego uczą: Historii i WOS-u uczą:
mgr Monika Kowalczyk-Flak
mgr Natalija Łatyszewicz
mgr Dagmara Pezowicz
mgr Weronika Mazurek
mgr Anna Rybińska-Firlejczyk 
mgr Marian Okoniewski
mgr Tomasz Muca
mgr Izabela Nabożna
Geografii uczy: Biologii uczy:
mgr Barbara Okoniewska mgr Monika Uchymiak
Matematyki uczą: Fizyki uczy:
mgr Anna Hawryluk
mgr Elżbieta Walczak
mgr Ewa Zwolak
mgr Katarzyna Sachajko
mgr Tomasz Kiecana
mgr Jerzy Goryczka
mgr Katarzyna Sachajko
Edukacji dla bezpieczeństwa uczy: Wychowania do życia w rodzinie uczy:
mgr Dorota Gajewska mgr Monika Uchymiak
Chemii uczy: Wiedzy o kulturze i plastyki uczy:
mgr Tadeusz Budzyński mgr Izabela Nabożna
Bezpieczeństwa i higieny pracy uczy Podstaw przedsiębiorczości uczą:
mgr inż. Cezary Stelmach mgr inż. Alina Mazur
mgr Elżbieta Walczak
mgr Marian Okoniewski
Przedmiotów informatycznych uczą: Przedmiotów zawodowych uczą:
mgr Barbara Gmiterek-Kuśmirczak
mgr Tadeusz Budzyński
mgr Beata Małysz-Krukowska
mgr inż. Radosław Kowalczuk
mgr Leszek Michalski
mgr Radosław Łagód
mgr Tomasz Kiecana
mgr Jerzy Goryczka
mgr Wojciech Dudek
mgr Magdalena Kołtun
mgr inż. Beata Małysz-Krukowska
mgr inż. Alina Mazur
mgr inż. Agnieszka Budenko-Wawryk
mgr inż. Marta Szala
mgr inż. Małgorzata Chudy
mgr inż. Aleksandra Swatowska
mgr Sylwia Humenna
mgr inż. Róża Manerowska
mgr inż. Mateusz Staszczak
mgr inż. Aleksandra Frankiewicz
Wychowania fizycznego uczą: Nauczyciele wspomagający:
mgr Lilianna Błaziak
mgr Dorota Gajewska
mgr Jadwiga Łepik
mgr Wojciech Uchymiak
mgr Robert Wieczerzak
mgr Tomasz Olszewski
mgr Piotr Szala
mgr Ewa Kostrubiec
mgr Ewa Żybura
mgr Urszula Palak
mgr Patrycja Tchórz
mgr Dominika Cis
mgr Anna Ordyniec
mgr Diana Kubera
mgr Joanna Dźwierzyńska 
mgr Aneta Petrynko
mgr Agnieszka Socha
mgr Stanisław Pilch
mgr Michalina Majdan
Katechezę prowadzą: W bibliotece i przy obsłudze kawiarenki internetowej pracują:
mgr Anna Litwin
mgr Magdalena Rypulak-Kwarciany
mgr Anna Ordyniec
dr Agnieszka Matwiejczuk
mgr Barbara Gmiterek-Kuśmirczak
Pedagogiem szkolnym jest:  Kompetencji personalnych i społecznych uczy:
mgr Magdalena Bogucka mgr Marian Okoniewski
mgr Elżbieta Walczak
Psychologiem szkolnym jest:  Pedagogiem specjalnym jest:
mgr Ewelina Konieczna mgr Renata Sadowska-Bodziuch