Wytyczne MEiN, MZ i GIS w związku z powrotem do szkoły

Drodzy uczniowie

Niezwykle się cieszymy, że znów możemy spotkać się z wami w szkole. Przypominamy jednak, że obowiązują nas wszystkich – Was uczniów i nas nauczycieli – pewne zasady związane z ograniczeniami epidemiologicznymi, które szczegółowo omówione są w przytoczonym poniżej dokumencie. Zalecamy jego gruntowne przestudiowanie.

Pozdrawiamy serdecznie.