Góra grosza

Uczniów Budowlanki zapraszamy do wzięcia udziału w XVI EDYCJI ogólnopolskiej akcji charytatywnej GÓRA GROSZA.

Cel Góry Grosza pozostaje od lat niezmienny pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Każdy przynosi tyle, ile może. Te dziecięce decyzje o wrzuceniu drobnej monety są ważną lekcją empatii i otwartości na pomoc drugiej osobie. Pokazują, że widząc słuszny cel potrafimy się zjednoczyć i wiele zdziałać. 

KLASA, KTÓRA ZBIERZE DO KOŃCA TEGO TYGODNIA NAJWIĘKSZĄ “GÓRĘ GROSZA”, tzn. największą liczbę monet, MOŻE LICZYĆ NA MIŁĄ NAGRODĘ, którą jest zwolnienie klasy z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów i kartkówek w wybranym przez siebie dniu do końca tego semestru.

Samorząd Uczniowski