Świąteczna paczka dla kombatantów i potrzebujących

Zapraszamy do udziału w zbiórce artykułów spożywczych „Świąteczna paczka dla kombatantów i potrzebujących”, której celem jest wsparcie weteranów II wojny światowej, Dzieci Zamojszczyzny, a także wszystkich ubogich i potrzebujących rodzin w Zamościu.
Akcja w naszej szkole potrwa do czwartku 17 grudnia. Dary można codziennie przynosić do biblioteki szkolnej.
Zbiórka jest organizowana przez Młodzieżową Radę Miasta.