Zbiórka słodyczy

ZBIÓRKA SŁODYCZY

     Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły do wzięcia udziału w akcji charytatywnej, w której będzie można przekazać wyroby cukiernicze dla dzieci z rodzin zastępczych oraz z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Wszelkie słodycze prosimy przynosić do opiekunów Samorządu Uczniowskiego p. Moniki Kowalczyk-Flak lub p. Agnieszki Budenko-Wawryk do dn. 1 grudnia 2013.

Zbiórkę prowadzi Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu.

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem…