BOKSowanie na lekcji WF

W dniu 12.10.16 na lekcji wychowania fizyczne go  odbył się pokaz treningu bokserskiego przeprowadzonego przez trenera i zawodników Autonomicznej Sekcji Bokserskiej Klubu Sportowego „ Hetman ‘’ w Zamościu.
W zajęciach wzięli udział uczniowie szkoły, celem pokazu było zachęcenie młodzieży do uczestnictwa zajęciach sportowych w Sekcji Bokserskiej. Nad całością czuwali nauczyciele wychowania fizycznego.