A+ A A-

Harmonogram zajęć dla uczennic i uczniów

Od 4 maja rozpoczynamy zajęcia przygotowujące do udziału w mobilności realizowanej w ramach projektu „Budujemy markę ZSP4” - „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, nr umowy: 2020-1-PL01-KA102-078740