Business class

Przedmioty punktowane

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

 • geografia
 • język angielski

Krótki opis innowacji

Innowacja Business class realizowana jest w formie dwóch godzin zajęć dodatkowych w ciągu tygodnia oraz w ramach lekcji przedsiębiorczości. Ponadto uczniowie biorą udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, banki i Urząd Skarbowy

Cele edukacyjne:

 • Przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia na rynki biznesowe.
 • Omówienie wymagań koniecznych do spełnienia, żeby móc otworzyć własny interes.
 • Zaznajomienie z podstawowymi dokumentami księgowymi.
 • Opanowanie przez ucznia umiejętności rozliczania PIT-rocznego wybranymi darmowymi programami
 • Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;.
 • Omówienie metod zarządzania;
 • Umiejętności organizacji pracy indywidualnej i zespołowej.
 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem i pracą pod presją.
 • Uświadomienie uczniom roli marketingu

Absolwenci tego kierunku:

 • Zdobędą wiedzę niezbędną do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • Dowiedzą się jak może wyglądać praca w wybranej firmie.
 • Zdobędą wiedzę na temat tego jakie instytucje odwiedzić   zakładając firmę i jaką pomoc mogą uzyskać od ZUS, US UG i Inkubatora Przedsiębiorczości.
 • Nauczą się gdzie szukać informacji na temat dotacji dla firm

Uczestnictwo w innowacji Business class umożliwia:

 • poszerzenie obszaru swojej wiedzy o nowe treści,
 • wytyczanie własnej ścieżki rozwoju poprzez wzmacnianie mocnych stron, własnych zainteresowań i uzdolnień,
 • rozwijanie zainteresowań,
 • udział w warsztatach i szkoleniach branżowych,
 • zadowolenie w zakresie samorealizacji.

Przyjdź! Zobacz! Dołącz do nas w nowym roku szkolnym!