Wróć do listy zawodów

Technik wiertnik organizuje i nadzoruje wykonywanie otworów wiertniczych w celu pozyskania danych do prac geologiczno-badawczych, wykrycia, rozpoznania, dokumentowania i eksploatacji złóż kopalin użytecznych, horyzontów
i zbiorników wód podziemnych dla badań geologiczno-inżynierskich, na potrzeby górnictwa, a także
otworów technicznych
w budownictwie.
 Wykonuje prace wiertnicze
Montuje i demontuje urządzenia wiertnicze
Obsługuje je i konserwuje urządzenia wiertnicze
Dobiera sprzęt do wykonywania prac wiertniczych
Monitoruje działania urządzeń kontrolno-pomiarowych
Sporządza płuczki wiertnicze i zaczyny cementowe
Wykonuje rurowania i cementowania otworów wiertniczych
Wykonuje czynności związane z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych
Rozpoznaje zagrożenia oraz likwiduje awarie wiertnicze

Organizuje i prowadzi prace wiertnicze
Przygotowuje i prowadzi prace wiertnicze
Prowadzi dokumentację wierceń
Rejestruje oraz interpretuje odczyty wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych
Planuje i realizuje proces wiercenia
Kontakt z innymi
  • Będziesz pracować w zespole.
  • W trakcie pracy będziesz współpracować z zespołem pracowników zatrudnionych przy robotach wiertniczych.
  • Praca będzie mieć charakter zrutynizowany. Większość wykonywanych operacji będzie powtarzać się cyklicznie.
  • Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo innych pracowników oraz za maszyny i urządzenia o dużej wartości.
Kariera edukacyjna
  • Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: wiertacz, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, górnik eksploatacji podziemnej, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego.
Warunki pracy
  • Zwykle będziesz pracować 8 godzin dziennie, jednak zdarzają się przypadki, że trzeba pracować dłużej.
  • Przeważnie będziesz pracować na wolnym powietrzu, w związku z tym narażony będziesz na różne warunki atmosferyczne.
  • Możesz pracować w wykopach, studniach, szybach.
  • Będziesz narażony w pracy na duży hałas i wibracje.
Kariera zawodowa
  • Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących wiercenia poszukiwawcze złóż surowców mineralnych, firmach wykonujących prace geologiczne i wiercenia geofizyczne oraz odwierty eksploatacyjne złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Możesz także być zatrudniony w kopalniach przy ich odmetanowywaniu lub wykonywaniu studni wierconych w celu osuszenia i odwadniania kopalin.

Jeśli interesujesz się sposobami wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych słodkich czy surowców mineralnych i chciałbyś wiedzieć, jak prowadzić prace wiertnicze oraz dobrze zarabiać, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku Technik wiertnik

Praca zawodowa wiertnika nie jest łatwa, ale gromadząca wokół siebie ludzi z pasją, którzy po zdobyciu wykształcenia w Polsce, najczęściej znajdują zatrudnienie z granicami kraju, a tam są cenionymi fachowcami zarabiającymi pieniądze na poziomie światowym.

Inna perspektywa pracy zawodowej to cały czas prężnie rozwijający się przemysł prac geotechnicznych z wykorzystaniem technik bezwykopowych. Dziś już można wykonywać podziemną infrastrukturę nie niszcząc powierzchni terenu. Te technologie również wymagają fachowej obsługi wiertniczej, która wykorzysta w pełni możliwości urządzeń do przewiertów sterowanych, mikrotunelowania i poprawy parametrów mechanicznych ośrodka gruntowego.

PRZYJDŹ! ZOBACZ!

i dołącz do nas w nowym roku szkolnym.

 

Wróć do listy zawodów